Στις 29 Ιανουαρίου μοιράστηκαν σε φτωχές οικογένειες έπιπλα της φοιτήτριας Ελ..Ρ, με την αποφοίτηση της απο την σχολή της

Στις 29 Ιανουαρίου μοιράστηκαν σε φτωχές οικογένειες έπιπλα της φοιτήτριας Ελ..Ρ, με την αποφοίτηση της απο την σχολή της

Στις 29 Ιανουαρίου 2013 μοιράστηκαν σε φτωχές οικογένειες έπιπλα της φοιτήτριας Ελ..Ρ, η οποία τελειώνοντας τις σπουδές της, θέλησε να χαρίσει μέρος του οικιακού εξοπλισμού της φοιτητικής της κατοικίας.