Διανομή εικόνων και βιβλίων

Στις 5 Οκτωβρίου 2013, μοιράστηκαν σε όλους τους ενορίτες  μας βιβλία χριστιανικού περιεχομένου και εικόνες αγίων.